in

Starta företag med riskkapitalister

Du har hört begreppet ”riskkapitalist” någon gång i ditt liv som entreprenör. Men vet du vad en riskkapitalist egentligen är?

starta företag

Originally posted 2017-10-23 15:24:51.

När du ska starta företag behöver du ha marknadsföring och andra uppstartskostnader. Du kanske måste betala en lokalhyra eller betala ut löner. Det beror förstås helt och hållet på vilken form av företag det är du ska starta. Men för att kunna köpa in allt detta behöver du kapital och det kan röra sig om stora summor. Mer pengar än du har på fickan själv. I fall som dessa kan riskkapitalister vara ett hjälpmedel för att du ska komma igång med din verksamhet. Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital. Förhoppningsvis ger detta en positiv utveckling i företagets framtid. Men gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.

Riskkapital placeras normalt bara i aktiebolag.  Själva poängen med investeringen från investerarens sida är ju att riskkapitalistens aktier eller andra rättigheter i företaget ökar i värde. Riskkapitalisterna vill ju, precis som du, att företaget ska gå så bra som möjligt. Mer om aktiebolag kan du läsa på starta-aktiebolag.se.

Men när är det då lämpligt att använda sig av denna finansieringsform?

Riskkapital är lämpligt för speciellt riskfyllda företag/projekt. När det finns en hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Riskkapital förutsätter också att investeraren engagerar sig aktivt i företaget. Detta kan ske genom representation i styrelsen. Investeringen som riskkapitalisten gör brukar också vara tidsbegränsad. Investeraren kan ha som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav. När det förhoppningsvis har ökat i värde.

Investeraren går in i olika skeden i företagets utveckling. Men främst just innan företaget startar eller när det precis har kommit igång. Kapital som satsas i ett mycket tidigt skeende brukar kallas såddkapital. Vad är då detta? Jo det är pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan företaget har etablerats. Syftet kan vara att utvärdera eller utveckla ett koncept eller en idé. Något som kan utvecklas till lönsamma varor eller tjänster.

När företaget väl har kommit igång brukar entreprenören behöva mer kapital. Detta behövs för att ha möjlighet att växa. Det är då vanligt att man tar in riskkapitalister som vill satsa på företagets framtida utveckling.

Vad tycker du?

0 poäng
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

starta företag

Starta företag och ansöka om lån

starta företag

Moms när du ska starta företag