in

”Eget kapital” när du ska starta företag

Eget kapital är något som de flesta företagare hört talas om någon gång. Du vet kanske till och med vad det är. Om du vill ha mer insikt i vad eget kapital är så är det precis det du ska få nu.

starta företag

Originally posted 2017-10-26 20:47:53.

När du ska starta företag står du inför en värld med massor av nya begrepp som du måste förstå dig på om vardagen ska gå ihop. Även den enklaste bolagsformen, enskild firma, kräver kunskap om detta. Läs mer om enskild firma på starta-enskildfirma.se. Ett av de begrepp du behöver känna till kan du vara bekant med redan idag, men inte har en exakt uppfattning om vad det betyder. Detta är det som brukar kallas för ”eget kapital” och har stor betydelse för dig som företagare. Oavsett vilken typ av företag du avser att starta som din verksamhet.

Det egna kapitalet motsvarar företagets tillgångar minus skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra organisations egna medel. Genom att hålla koll på det egna kapitalet har du således koll på företagets ekonomi. Det i sig betyder att du har en uppfattning om hur utvecklingen i företaget ser ut. Detta är ett ansvar som varje seriös företagare måste ta redan från den dag då han eller hon fattar beslut om att starta företag.

Eget kapital består i första hand av det kapital som du som ägare har satsat vid företagsstarten eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott. Det vill säga en vinst. Ur företagets synvinkel är det egna kapitalet en skuld till ägaren. Om det finns ett driftsunderskott, det vill säga en förlust, leder det på motsvarande sätt till att det egna kapitalet blir mindre. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt. Företaget har då en fordran på ägaren.

Begreppet eget kapital tar i sig inte hänsyn till redovisningsregler. Men framför allt tillgångar kan ha ett högre verkligt värde än bokfört värde. Därför uppstår skillnader mellan eget kapital enligt redovisningen och eget kapital ”i verkligheten”.

Företagsformen saknar betydelse

Om du ska starta en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag saknar betydelse i detta skede. Det spelar inte heller någon roll om du ska öppna korvkiosk eller din egen advokatfirma. Det ena är inte mer eller mindre relevant när det kommer till att ha kännedom om vad eget kapital är och vad det spelar för roll i din verksamhet. Denna kunskap kan göra dig till en mer kompetent, seriös och framgångsrik företagare.

Vad tycker du?

1 poäng
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

starta företag med banklån

Starta företag med banklån

starta aktiebolag

Bokföring i aktiebolag